Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie 11/2021 Kierownika Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 11.03.2021 roku w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Boszkowie – Letnisku oraz w Dominicach z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej tj. handel, gastronomia.

Zarządzenie 11/2021 Kierownika Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 11.03.2021 roku w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Boszkowie – Letnisku oraz w Dominicach z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej tj. handel, gastronomia.


Na podstawie § 4 ust.1 Statutu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłaszam I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowej niezabudowanej w ewidencji gruntów oznaczonej jako działka nr 103/16 położonej w Boszkowie – Letnisku jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ogłaszam I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowej niezabudowanej w ewidencji gruntów oznaczonej jako działka nr 103/16 położonej w Boszkowie – Letnisku jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Ogłaszam I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowej niezabudowanej w ewidencji gruntów oznaczonej jako działka nr 103/16 położonej w Boszkowie – Letnisku jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Ogłaszam I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowej niezabudowanej w ewidencji gruntów oznaczonej jako działka nr 103/16 położonej w Boszkowie – Letnisku jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Ogłaszam I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowej niezabudowanej w ewidencji gruntów oznaczonej jako działka nr 103/16 położonej w Boszkowie – Letnisku jak w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6

Ogłaszam I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowej niezabudowanej w ewidencji gruntów oznaczonej jako działka nr 647/18 położonej w Boszkowie – Letnisku jak w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 7

Ogłaszam I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowej niezabudowanej w ewidencji gruntów oznaczonej jako działka nr 647/18 położonej w Boszkowie – Letnisku jak w załączniku nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 8

Ogłaszam I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowej niezabudowanej w ewidencji gruntów oznaczonej jako działka nr 647/18 położonej w Boszkowie – Letnisku jak w załączniku nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 9

Ogłaszam I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowej niezabudowanej w ewidencji gruntów oznaczonej jako działka nr 647/18 położonej w Boszkowie – Letnisku jak w załączniku nr 9 do niniejszego zarządzenia.

§ 10

Ogłaszam I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowej niezabudowanej w ewidencji gruntów oznaczonej jako działka nr 647/18 położonej w Boszkowie – Letnisku jak w załączniku nr 10 do niniejszego zarządzenia.

§ 11

Ogłaszam I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowej niezabudowanej w ewidencji gruntów oznaczonej jako działka nr 77 położonej w Dominicach jak w załączniku nr 11 do niniejszego zarządzenia.

§ 12

Ogłaszam I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowej niezabudowanej w ewidencji gruntów oznaczonej jako działka nr 77 położonej w Dominicach jak w załączniku nr 12 do niniejszego zarządzenia.

§ 13

Ogłaszam I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowej niezabudowanej w ewidencji gruntów oznaczonej jako działka nr 77 położonej w Dominicach jak w załączniku nr 13 do niniejszego zarządzenia.

§ 14

Ogłaszam I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowej niezabudowanej w ewidencji gruntów oznaczonej jako działka nr 77 położonej w Dominicach jak w załączniku nr 14 do niniejszego zarządzenia.

§ 15

Ogłaszam I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowej niezabudowanej w ewidencji gruntów oznaczonej jako działka nr 77 położonej w Dominicach jak w załączniku nr 15 do niniejszego zarządzenia.

§ 16

Ogłoszenia o przetargu stanowiące załączniki od 1 do 15 do niniejszego zarządzenia podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Włoszakowice, na stronie internetowej Gminy Włoszakowice oraz na stronie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

§ 17

Powołuję komisję przetargową w składzie: Natalia John - przewodniczący Arkadiusz Szymczak - członek Mateusz Mroziński - członek W przypadku wystąpienia przesłanki zawartej w § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014r. poz. 1490), powołuję w zastępstwie wyłączonych członków komisji Piotra Wiązanie.

§ 18

Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu komisji przetargowej.

§ 19

Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

Kierownik

/-/ Arkadiusz Szymczak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Zarządzenia
Autor informacji: Natalia John
Informację wprowadził: Natalia John
Opublikowany dnia: 2021-03-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2021-03-15
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie